Bijgebouwen en regelgeving

bijgebouwen

Bijgebouwen en regelgeving: Alles wat u moet weten

Als u een bijgebouw wilt bouwen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regelgeving die hierbij komt kijken. Of u nu een tuinhuis, een schuur of een garage wilt bouwen, er zijn verschillende wetten en voorschriften waaraan u moet voldoen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste regels voor bijgebouwen en geven we u een overzicht van de vergunningen die u nodig heeft.

Wat is een bijgebouw?

Een bijgebouw is een gebouw dat losstaat van de hoofdwoning en dat gebruikt wordt als extra ruimte. Dit kan bijvoorbeeld een schuur, een tuinhuis, een garage, een carport of een overkapping zijn. Bijgebouwen worden vaak gebruikt voor opslag, als werkruimte of als extra woonruimte.

Regelgeving bij de bouw van een bijgebouw

Als u een bijgebouw wilt bouwen, moet u zich houden aan verschillende regels en wetten. De belangrijkste regels hebben betrekking op de grootte van het bijgebouw en de afstand tot de erfgrens en de hoofdwoning.

Grootte van het bijgebouw

De grootte van het bijgebouw dat u mag bouwen, hangt af van verschillende factoren. In de eerste plaats is er het bestemmingsplan van uw gemeente. Hierin staat aangegeven welke bestemming uw perceel heeft en welke bijgebouwen u daarop mag bouwen. Daarnaast zijn er algemene regels voor bijgebouwen die voor alle gemeenten gelden. Zo mag een bijgebouw niet hoger zijn dan 3 meter en moet het minimaal 1 meter van de erfgrens afstaan.

Afstand tot de erfgrens

De afstand tot de erfgrens is belangrijk omdat u zo voorkomt dat u overlast veroorzaakt bij uw buren. De afstand die u moet aanhouden, hangt af van de hoogte van het bijgebouw. Zo moet een bijgebouw dat hoger is dan 2,5 meter minimaal 2 meter van de erfgrens afstaan.

Afstand tot de hoofdwoning

Ook de afstand tot de hoofdwoning is belangrijk. Zo moet een bijgebouw minimaal 1 meter van de hoofdwoning afstaan. Als het bijgebouw hoger is dan 3 meter, moet de afstand minimaal 2 meter zijn.

Vergunningen voor bijgebouwen

Voor het bouwen van een bijgebouw heeft u meestal een vergunning nodig. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Zo heeft u geen vergunning nodig als het bijgebouw aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Vergunningsvrij bouwen

U kunt vergunningsvrij bouwen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

– Het bijgebouw heeft een oppervlakte van maximaal 30 vierkante meter.
– Het bijgebouw staat op minimaal 1 meter afstand van de erfgrens.
– Het bijgebouw staat niet hoger dan 3 meter.
– Het bijgebouw staat niet in de voortuin.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, heeft u geen vergunning nodig. U moet wel een melding doen bij uw gemeente.

Vergunning aanvragen

Als uw bijgebouw niet vergunningsvrij gebouwd kan worden, moet u een vergunning aanvragen. Dit doet u bij uw gemeente. De gemeente bekijkt dan of uw bijgebouw aan alle regels en voorwaarden voldoet.

Conclusie

Als u een bijgebouw wilt bouwen, moet u rekening houden met verschillende regels en wetten. Zo moet u zich houden aan de grootte van het bijgebouw en de afstand tot de erfgrens en de hoofdwoning. Ook heeft u meestal een vergunning nodig. Door u goed te informeren en de regels te volgen, voorkomt u problemen en kunt u genieten van uw nieuwe bijgebouw.

FAQs

1. Kan ik een bijgebouw bouwen zonder vergunning?
Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden. Als uw bijgebouw aan deze voorwaarden voldoet, heeft u geen vergunning nodig. U moet wel een melding doen bij uw gemeente.

2. Hoe groot mag een vergunningsvrij bijgebouw zijn?
Een vergunningsvrij bijgebouw mag maximaal 30 vierkante meter groot zijn.

3. Hoe hoog mag een bijgebouw zijn?
Een bijgebouw mag maximaal 3 meter hoog zijn.

4. Hoe ver moet een bijgebouw van de erfgrens afstaan?
Een bijgebouw moet minimaal 1 meter van de erfgrens afstaan. Als het bijgebouw hoger is dan 2,5 meter, moet de afstand minimaal 2 meter zijn.

5. Hoe vraag ik een vergunning aan voor een bijgebouw?
U kunt een vergunning aanvragen bij uw gemeente. De gemeente bekijkt dan of uw bijgebouw aan alle regels en voorwaarden voldoet.